Annuleringsvoorwaarden

In de navolgende artikel(en)(leden) worden de belangrijkste Annuleringsvoorwaarden beschreven, welke van toepassing zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen GENIET en de klant. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden (art. 5) voor een volledige overzicht.

Artikel 1 – Annulering door klanten, algemeen
1.1 – De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroe­pelijk
aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iede­re annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te
omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard in­dien GENIET het aanbod niet onverwijld
verwerpt. Annulering dient schriftelijk (e-mail of brief) te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
1.2 – Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannu­leerd zijn op de geannuleerde horeca­dien­sten onderstaande be­palingen pro rata van toe­pas­sing.

Artikel 2 – Annulering van restaurantreservering
2.1 – Wanneer een reservering voor uitsluitend het restau­rant (tafel­reservering) is gemaakt om te ontbijten, lunchen en/of dineren, dan geldt voor annulering van die reservering het navol­gen­de:
- bij annulering op de dag van reserveren zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
- bij annulering meer dan 21 dagen voor de gereser­veerde dag zal geen ver­goeding verschuldigd zijn;
- bij annulering 21 dagen of minder doch meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant
10% van de reserve­ringswaarde verschuldigd zijn; bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25%van de reserve­ringswaarde verschuldigd zijn;
- bij annulering 7 dagen of minder doch later dan de gereserveerde dag (tijdstip) zal de klant 60% van de reserve­rings­waarde verschul­digd zijn;
in geval van no show zal de klant 100% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

Artikel 3 – Annulering van vergaderzaalreservering
3.1 – Wanneer een reservering voor uitsluitend het huren van één of meerdere vergaderzalen is gemaakt, dan geldt voor annulering van die reservering het navol­gen­de:
- bij annulering op de dag van reserveren zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
- bij annulering meer dan 21 dagen voor de gereser­veerde dag zal geen ver­goeding verschuldigd zijn;
- bij annulering 21 dagen of minder doch meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 10% van de reserve­ringswaarde verschuldigd zijn;
- bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de reserve­ringswaarde verschuldigd zijn;
- bij annulering 7 dagen of minder doch later dan de gereserveerde dag (tijdstip) zal de klant 60% van de reserve­rings­waarde verschul­digd zijn;
in geval van no show zal de klant 100% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn